Tarieven

Bekostiging

De behandeling van psychiatrische aandoeningen is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeringswet. De behandeling valt onder het verplichte eigen risico. Sinds januari 2014 wordt onderscheid gemaakt tussen Basis GGZ en specialistische GGZ. Ik behandel alleen cliënten die een verwijzing voor specialistische zorg (gespecialiseerde ggz) hebben..

Contracten met de zorgverzekeraars

Ik heb met alle zorgverzekeraars een contract. Sommige contracten zijn echter aan een maximum gebonden, waardoor ik een beperkt aantal patiënten kan aannemen.

Tarieven

Voor de tarieven van de NZa klik hier.

Tarief voor zelfbetalers: het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de specialistische ggz.

Voorwaarden en tarief no-show: bij niet verschijnen op een afspraak zonder berichtgeving of als een afspraak korter dan 24 uur van tevoren geannuleerd wordt (met uitzondering van calamiteiten), wordt het no-show tarief van € 40,00 in rekening gebracht.

Praktijk Karimi

Koenendelseweg 9
5222 BG ’s-Hertogenbosch

[E] secretariaat@praktijkkarimi.nl **
[T] +316 48 15 14 00 *

* let op: ik doe geen rijbewijskeuringen, gelieve mij niet mailen of bellen voor CBR gerelateerde vragen.
** uitsluitend bedoeld voor verwijzingen of vragen m.b.t. de diensten van Praktijk Karimi.

KvK 53871944

Let op: Stuur geen privacy gevoelige informatie of uw verwijsbrief per mail. U kunt een mail sturen met het verzoek om contact met u op te nemen. Vermeld uw telefoonnummer in uw mail.

AANGESLOTEN BIJ