Tarieven

Bekostiging

De behandeling van psychiatrische aandoeningen is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeringwet.  Hierbij geldt de regeling van het verplichte eigen risico. Sinds januari 2014 wordt onderscheid gemaakt tussen Basis GGZ en specialistische GGZ. Ik behandel alleen cliënten die voor specialistische zorg (gespecialiseerde ggz) verwezen worden.

DBC

Sinds 2008 is de vergoeding van psychiatrische zorg niet meer per sessie, maar in de vorm een DBC (Diagnose Behandel Combinatie). Dit betekent dat de zorgverzekeraar een tarief hanteert voor de gehele behandeling. Indien de behandeling meer dan een jaar duurt, wordt de DBC na afloop van een jaar afgesloten, gedeclareerd en vervolgens wordt er een nieuwe DBC geopend.  In de DBC wordt zowel de directe tijd als de indirecte tijd meegenomen. Directe tijd is de tijd die u doorbrengt met uw behandelaar in de spreekkamer, of de tijd dat u telefonisch- en/of e-mailcontact heeft. Indirecte tijd bestaat uit werkzaamheden zoals overleg, verslaglegging en overige administratie.

Contracten met de zorgverzekeraars

Zilveren Kruis Achmea, VGZ, CZ, DSW, Menzis, Multizorg en De Friesland.  Andere zorgverzekeringen die hier niet genoemd zijn, kunnen onder een van deze koppelorganisaties vallen. Voor een overzicht van de zorgverzekeraars en koepelorganisaties klik hier.

Tarieven

A: Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de g-ggz. Tarieven NZa klik hier.

B: Tarief Overige (zorg)product: Het maximum OZP-tarief voor de prestatie 'Ozp niet-basispakketzorg consult' vastgesteld door de NZa, is voor 2017: € 98,00 per sessie. Ik hanteer hetzelfde tarief.

C: Tarief voor zelfbetalers: Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de g-ggz.

D: Voorwaarden en tarief no-show: Indien een afspraak zonder berichtgeving van 24 uur van tevoren niet wordt nagekomen, wordt no-show tarief toegepast. Het tarief voor no-show in mijn praktijk is: € 40,00 per gemiste afspraak.

Praktijk Karimi

Koenendelseweg 9
5222 BG ’s-Hertogenbosch

[E] secretariaat@praktijkkarimi.nl **
[T] +316 48 15 14 00 *

* let op: ik doe geen rijbewijskeuringen, gelieve mij niet mailen of bellen voor CBR gerelateerde vragen.
** uitsluitend bedoeld voor verwijzingen of vragen m.b.t. de diensten van Praktijk Karimi.

KvK 53871944

Let op: Stuur geen privacy gevoelige informatie of uw verwijsbrief per mail. U kunt een mail sturen met het verzoek om contact met u op te nemen. Vermeld uw telefoonnummer in uw mail.

AANGESLOTEN BIJ