Informatie voor verwijzers

Ik neem alleen de verwijzingen in behandeling die onder categorie gespecialiseerde psychiatrische zorg vallen (specialistische GGZ). Bij de verwijzing dient er sprake te zijn van een vermoeden van psychiatrische stoornis.

Sinds 1 januari 2013 wordt partner-relatietherapie en gezinstherapie, zonder aanwezigheid van een psychiatrische aandoening bij aangemelde cliënt of louter op basis van diagnose 'partner-relatieprobleem' of 'gezinsprobleem', niet meer vergoed door de zorgverzekeraars. Dit betekent dat relatietherapie of gezinstherapie nog wel kan worden vergoed als ingezet moet worden in het kader van behandeling van andere hoofddiagnose, zoals depressie persoonlijkheidsproblematiek en dergelijke.

Overleg over aanmelding is mogelijk op het nummer +316 48 15 14 00. U kunt een bericht inspreken of mij per mail benaderen. Voor het uitwisselen van persoonsgebonden en privacygevoelige informatie werk ik uitsluitend via beveiligde mailverkeer van zorgdomein of zorgmail.

Wachttijden

Op dit moment heb ik een aanmeldstop en kan geen nieuwe cliënten aannemen. (update 18-11-21)

Praktijk Karimi

Koenendelseweg 9
5222 BG ’s-Hertogenbosch

[E] secretariaat@praktijkkarimi.nl **
[T] +316 48 15 14 00 *

* let op: ik doe geen rijbewijskeuringen, gelieve mij niet mailen of bellen voor CBR gerelateerde vragen.
** uitsluitend bedoeld voor verwijzingen of vragen m.b.t. de diensten van Praktijk Karimi.

KvK 53871944

Let op: Stuur geen privacy gevoelige informatie of uw verwijsbrief per mail. U kunt een mail sturen met het verzoek om contact met u op te nemen. Vermeld uw telefoonnummer in uw mail.

AANGESLOTEN BIJ