Informatie voor verwijzers

Ik neem alleen verwijzingen in behandeling die binnen de categorie gespecialiseerde psychiatrische zorg vallen (specialistische GGZ). Bij verwijzing dient er sprake te zijn van (een vermoeden van) een psychiatrische stoornis.

Overleg over aanmelding is mogelijk op nummer +316 48 15 14 00. U kunt een bericht inspreken of mij per mail benaderen. Voor het uitwisselen van persoonsgebonden en privacygevoelige informatie werk ik uitsluitend via beveiligde mailverkeer (zorgmail).

Wachttijden

Helaas is er op dit moment geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen.

Praktijk Karimi

Koenendelseweg 9
5222 BG ’s-Hertogenbosch

[E] secretariaat@praktijkkarimi.nl **
[T] +316 48 15 14 00 *

* let op: ik doe geen rijbewijskeuringen, gelieve mij niet mailen of bellen voor CBR gerelateerde vragen.
** uitsluitend bedoeld voor verwijzingen of vragen m.b.t. de diensten van Praktijk Karimi.

KvK 53871944

Let op: Stuur geen privacy gevoelige informatie of uw verwijsbrief per mail. U kunt een mail sturen met het verzoek om contact met u op te nemen. Vermeld uw telefoonnummer in uw mail.

AANGESLOTEN BIJ