Consultatie & Advies

Voor vragen omtrent diagnostiek en advies over verdere aanpak en behandeling, bestaat de mogelijkheid om een cliënt voor eenmalig consult te zien. Hiervoor heb ik een speciale overeenkomst met de huisartsen via zogeheten 3+ regeling.

Voor consultaties heb ik zowel met de huisartsen in de regio Den Bosch (via Haspel) als in de regio Veghel-Uden-Oss (via Synchroon) een overeenkomst.

Cliënten die voor een eenmalig consult en advisering verwezen worden, krijgen binnen twee weken een afspraak (buiten mijn vakantieperiodes). Een schriftelijk verslag van het consult wordt binnen enkele dagen naar de verwijzer verstuurd.

Tevens neem ik deel aan MDO (multidisciplinair overleg) van een van de huisartsenpraktijken in de regio.

Praktijk Karimi

Koenendelseweg 9
5222 BG ’s-Hertogenbosch

[E] secretariaat@praktijkkarimi.nl **
[T] +316 48 15 14 00 *

* let op: ik doe geen rijbewijskeuringen, gelieve mij niet mailen of bellen voor CBR gerelateerde vragen.
** uitsluitend bedoeld voor verwijzingen of vragen m.b.t. de diensten van Praktijk Karimi.

KvK 53871944

Let op: Stuur geen privacy gevoelige informatie of uw verwijsbrief per mail. U kunt een mail sturen met het verzoek om contact met u op te nemen. Vermeld uw telefoonnummer in uw mail.

AANGESLOTEN BIJ