Informatie voor patiënten

In mijn praktijk behandel ik patiënten vanaf 18 jaar met diverse psychiatrische problemen. Mijn specialisatie is op het gebied van complex trauma en persoonlijkheidsproblematiek. Tevens ben ik gespecialiseerd in transculturele problematiek.

Ik maak gebruik van medicamenteuze behandeling, gesprekstherapie (steunende en structurerende gesprekken) en psychotherapie. Voor specifieke vormen van behandelingen en psychotherapieen zie behandelingen.

Voor wie niet

  • voor crisisgevoelige patiënten, die 24-uurszorg nodig hebben;
  • patiënten met schizofrenie of andere psychotische stoornissen die niet stabiel zijn;
  • patiënten met ernstige bipolaire stoornis;
  • patiënten met verslavingsproblematiek;
  • patiënten bij wie agressief gedrag op de voorgrond staat.

Wachttijden

Helaas is er op dit moment geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen.

Diagnostiek en consultatie

Uitsluitend op aanvraag van een arts bied ik de mogelijkheid tot een eenmalig consult ten behoeve van diagnostiek.

Werkwijze

Voor een aanmelding heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of een andere arts/medisch specialist. De verwijzing moet voor gespecialiseerde psychiatrische zorg zijn (specialistische GGZ). Bij de verwijzing moet sprake zijn van (het vermoeden van) een psychiatrische aandoening.

Aanmelden kan via het aanmeldformulier. Let op: stuur nooit privacygevoelige informatie of uw verwijsbrief per mail. Na ontvangst van het aanmeldformulier neem ik contact met u op.

Wanneer uw aanmelding geaccepteerd wordt, plannen we een intakegesprek. Daarin verkennen we de problemen en bespreken we uw verwachtingen en hulpvraag.

Na de intakefase kan een behandeling gestart worden. Over de behandeling worden duidelijke afspraken gemaakt en er wordt een behandelovereenkomst gesloten. De lengte van de behandeling is  onder andere afhankelijk van de problematiek en de hulpvraag.

Na de start van de behandeling wordt met uw toestemming een kort verslag naar de verwijzer verstuurd. Berichtgeving naar de huisarts/verwijzer gebeurt uitsluitend via een beveiligde verbinding (zorgmail) die voldoet aan de eisen van privacyregelgeving.

Alle rapportages worden opgeslagen in een beveiligd digitaal dossier, dat voldoet aan de regelgeving van de AVG.

Na afronding van de behandeling wordt met uw toestemming een verslag naar de verwijzer verstuurd.

Contracten

Ik heb met alle Nederlandse zorgverzekaars een contrat.

Privacy en klachtenregeling

Privacy

Ik ben ingeschreven in de BIG-register en ik moet me dus houden aan het (medisch) beroepsgeheim. Dit betekent dat alles wat u met mij bespreekt, strikt vertrouwelijk is. Een uitzondering hierop is de berichtgeving aan de verwijzer. U heeft de mogelijkheid om hier geen toestemming voor te geven.

Uw ziektekostenverzekeraar krijgt administratieve gegevens en de code van de diagnose, maar nooit inhoudelijke behandelgegevens. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt dit aan mij kenbaar maken.

Voor alle andere vormen van informatie-uitwisseling met belanghebbenden, anders dan uw verwijzer (b.v. andere medisch specialisten, bedrijfsarts of UWV-arts) wordt per keer expliciet om uw toestemming gevraagd.

U heeft recht op inzage van uw medisch dossier. Het dossier moet 15 jaar bewaard worden, tenzij u dat anders wenst en aan mij laat weten.

Klachten

Het is belangrijk dat u mogelijke klachten of onvrede over de behandeling eerst met mij bespreekt. Als dit niet tot de gewenste oplossing leidt, kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke commissie. Ik ben verplicht om u informatie te geven over de klachtenregeling en klachtencommissie waar ik aan verbonden ben.

Ik ben verbonden aan de klachten- en geschillenregeling van de  NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie). Het klachtenreglement van de NVvP vindt u hier. U kunt ook contact opnemen via de mail met: klachtenfunctionaris@nvvp.net.

Meer informatie vindt u op de website www.hulpgids.nl en op www.degeschillencommissie.nl. U kunt zich eventueel ook wenden tot de Regionale Inspectie voor de Geestelijke Gezondheidszorg of een beroep doen op het tuchtrecht.

U kunt uw klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet, ook over een eventuele schadeclaim. Alle NVvP-leden  zijn collectief aangesloten op de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag. Voor reglement geschillencommissie vrijgevestigde ggz praktijken klik hier.

Privacybeleid

Voor uitgebreide informatie raad ik u aan om mijn privacy statement document te lezen.

 

Praktijk Karimi

Koenendelseweg 9
5222 BG ’s-Hertogenbosch

[E] secretariaat@praktijkkarimi.nl **
[T] +316 48 15 14 00 *

* let op: ik doe geen rijbewijskeuringen, gelieve mij niet mailen of bellen voor CBR gerelateerde vragen.
** uitsluitend bedoeld voor verwijzingen of vragen m.b.t. de diensten van Praktijk Karimi.

KvK 53871944

Let op: Stuur geen privacy gevoelige informatie of uw verwijsbrief per mail. U kunt een mail sturen met het verzoek om contact met u op te nemen. Vermeld uw telefoonnummer in uw mail.

AANGESLOTEN BIJ