Workshops & Trainingen

Op aanvraag verzorg ik (geaccrediteerde) workshops, trainingen en bijscholingen voor hulpverleners en andere belangstellenden.

Voor vragen hierover kunt u per mail contact met mij opnemen.

 

Enkele activiteiten in 2022

  • Rino Zuid, Congres Impact. Eindhoven (Van Abbemuseum, 23 juni 2022. Workshop over literatuur en psychiatrie.
  • Voorjaarscongres Psychiatrie NVvP, discussiegroep: culturele diversiteit in de GGZ en transculturele consultaties. Maastricht (MECC), 13 mei 2022.
  • Kennisdag duo gemeenten, georganiseerd door Bureau Vie. Lezing over trauma bij nieuwkomers. Uithoorn, 19 mei 2022.
  • Studiemiddag over Identiteit en Migratie, Centrum Geestelijke gezondheidzorg Vlaams-Brabant Oost. Leuven 4 oktober 2022. Lezing: literatuur als leerschool.
  • De dag van Psychotherapie 2022- Verhalen over-leven, plenair interview door Coen Verbraak. Amsterdam (Beurs van Berlage) 9 december 2022.
  • De Domus Dag 2022, KNMG, Arts en Oorlog: moraal en werkelijkheid. Lezing: ook de vijand is een mens, ethische dilemma's van arsten in oorlogstijd. Utrecht (Domus Medica), 10 december 2022.
  • Studiedag van Landelijk Steunpunt Extremisme en Landelijk Intervisieteam Vreemdelingenketen: Radical Signaal? Lezing: wanneer de context weg is. Utrecht (Boothstraat Kerk), 15 december 2022.

 

 

 

Praktijk Karimi

Koenendelseweg 9
5222 BG ’s-Hertogenbosch

[E] secretariaat@praktijkkarimi.nl **
[T] +316 48 15 14 00 *

* let op: ik doe geen rijbewijskeuringen, gelieve mij niet mailen of bellen voor CBR gerelateerde vragen.
** uitsluitend bedoeld voor verwijzingen of vragen m.b.t. de diensten van Praktijk Karimi.

KvK 53871944

Let op: Stuur geen privacy gevoelige informatie of uw verwijsbrief per mail. U kunt een mail sturen met het verzoek om contact met u op te nemen. Vermeld uw telefoonnummer in uw mail.

AANGESLOTEN BIJ