Bijscholing & Training

Ik verzorg regelmatig (geaccrediteerde) bijscholingen, workshops en trainingen voor hulpverleners zoals huisartsen, POH GGZ en GGZ instellingen. Mijn aanbod van bijscholingen en workshops gaan vooral over transculturele psychiatrie en systeemtherapie.

Voor de huisartsen en POH GGZ kunnen de bijscholingen aangevraagd worden in het kader van deskundigheidsbevordering binnen 3+ regeling.

Voor vragen over aanbod bijscholing en workshops kunt u per mail contact met mij opnemen.

Binnenkort wordt op deze pagina meer informatie beschikbaar gemaakt over bijscholing en workshops met onderwerpen, voorbeelden, voorwaarden en tarieven.

Praktijk Karimi

Koenendelseweg 9
5222 BG ’s-Hertogenbosch

[E] secretariaat@praktijkkarimi.nl **
[T] +316 48 15 14 00 *

* let op: ik doe geen rijbewijskeuringen, gelieve mij niet mailen of bellen voor CBR gerelateerde vragen.
** uitsluitend bedoeld voor verwijzingen of vragen m.b.t. de diensten van Praktijk Karimi.

KvK 53871944

Let op: Stuur geen privacy gevoelige informatie of uw verwijsbrief per mail. U kunt een mail sturen met het verzoek om contact met u op te nemen. Vermeld uw telefoonnummer in uw mail.

AANGESLOTEN BIJ