Behandelingen

Psychiatrische diagnostiek, indicatiestelling, psychiatrische behandeling (door middel van medicatie en gesprekken) en psychotherapie.

Psychotherapievormen

  • TFP (Transeference Focused Psychotherapy): deze vorm van intensieve, individuele en langdurige psychotherapie is bedoeld voor mensen met problemen die hun identiteit en hun relaties betreffen: niet tijdelijk, maar structureel. Meer informatie over TFP kunt u hier lezen.
  • EFT (Emotion Focused Therapy): deze vorm van therapie ziet emoties als de sturende krachten in het menselijk leven en in veranderprocessen. De cliënt leert emoties te herkennen, uiten, begrijpen en reguleren.
  • Elementen uit cognitieve gedragstherapie: gericht op beïnvloeden van denken en gedrag.
  • NET (narratieve exposure therapie) voor (complexe) PTSS:  hierbij staat het levensverhaal van cliënt centraal, waarbij de gebeurtenissen chronologisch worden verwerkt.
  • EMDR
  • Systeem- en relatietherapie
  • EFT (Emotionally Focused Therapy) voor echtparen
  • BEPP (Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS

Praktijk Karimi

Koenendelseweg 9
5222 BG ’s-Hertogenbosch

[E] secretariaat@praktijkkarimi.nl **
[T] +316 48 15 14 00 *

* let op: ik doe geen rijbewijskeuringen, gelieve mij niet mailen of bellen voor CBR gerelateerde vragen.
** uitsluitend bedoeld voor verwijzingen of vragen m.b.t. de diensten van Praktijk Karimi.

KvK 53871944

Let op: Stuur geen privacy gevoelige informatie of uw verwijsbrief per mail. U kunt een mail sturen met het verzoek om contact met u op te nemen. Vermeld uw telefoonnummer in uw mail.

AANGESLOTEN BIJ